Instrukcijas - Tulikivi

Visa veida malka un koksnes briketes ir piemērotas jūsu krāsnij. Lietojiet tikai sausu, izžuvušu malku (relatīvais mitruma saturs 15-20%). Kurināmo ienesiet iekštelpās dienu pirms kurināšanas, lai tā virsma būtu sausa un uzsiltu līdz istabas temperatūrai. Lietojiet malkas pagales ar aptuveni 10 cm diametru. Ieteicamais garums ir 25-33 cm. Sašķeliet apaļās malkas pagales.

Krāsns nav piemērota gružu un citu atkritumu dedzināšanai. Nekad nelietojiet šķidros kurināmos – pat iekurot krāsni!

MALKAS DADZUMS

Maksimālais malkas apjoms, ko drīkst kurināt krāsnī katrā kurināšanas reizē, ir aptuveni 0,8 kg uz 100 kg krāsns masas. Piemēram, katrā kurināšanas reizē varat lietot 8 kg malkas krāsnī, kas sver 1000 kg. Malku var kurināt 2-3 devās atkarībā no krāsns modeļa. Devu izmēri un ieteicamais maksimālais malkas apjoms katram modelim ir norādīts tabulā lietošanas instrukcijas pēdējā lappusē. Ievērojiet iepriekš minētos norādījumus, ja jums ir īpašs modelis.

KRĀSNS KURINĀŠANA

Pirms iekuršanas pārliecinieties, ka režģis ir tīrs un pelnu tvertne nav pilna. Tīrot režģi, uzstādiet kurtuves aizbīdņa kontroli uz režģa pozīcijā „apkope”, lai pelni varētu brīvi iebirt pelnu tvertnē. Iekuršanas laikā pelnu tvertnei vienmēr jābūt aizvērtai un jāatrodas vietā. Jūsu drošības labad rīkojieties ar pelniem tikai tad, kad tie ir atdzisuši. Tīri koksnes pelni var tikt izmantoti kā mēslojums dārzā.

GAISA PADEVES REGULĒŠANA

5-10 minūtes pirms krāsns iekurināšanas atveriet dūmvada aizbīdni un noregulējiet gaisa padeves aizbīdni, kas atrodas uz kurtuves durvīm (modeļos ar līdzenām durtiņām 2. att.lietošanas instrukcijā), kā arī uz pelnu kastes (3. att. lietošanas instrukcijā) pozīcijā „pilnība atvērts” Pie tam, pirms kurināšanas nepieciešams atslēgt tvaika nosūcējus virs plīts un citas mehāniskās ventilācijas iekārtas. Modeļiem, kam ir erkerveida durtiņas gaisa padeves aizbīdni, kas atrodas virs kurtuves durtiņām, nepieciešams turēt aizvērtu visu kurināšanas laiku.

VILKMES PĀRBAUDE

Ja krāsns kādu laiku nav lietota, pārliecinieties, ka dūmvada vilkme ir pietiekoša. Saburziet papīra gabalu brīvā pikā, novietojiet to uz režģa, aizdedziniet to un aizveriet durtiņas (5. attēls lietošanas instrukcijā). Ja veidojas noteiktas, vertikālas liesmas, dūmvada vilkme ir pietiekoša. Nelabvēlīgos apstākļos jūs varat sagatavot dūmvadu, lietojot matu žāvētāju vai lodlampu vai dedzinot nelielus papīra apjomus vilkmes atverēs, kas atrodas kamīna pamatnē.

IEKURINĀŠANA

Lai iekurinātu uguni, ņemiet aptuveni vienu piektdaļu malkas devas un saskaldiet to plānās daļās, aptuveni 1-2 cm diametrā. Sākumā novietojiet pārējās lielās malkas pagales krusteniski uz kurtuves režģa. Novietojiet iekuru (dažus iekuršanas blokus, bērza mizu vai papīru) virs malkas un aizdedziniet iekuru. Beidzot novietojiet plāno malku, kuru jūs saskaldījāt, virs degošā iekura (6. Attēls lietošanas instrukcijā) un aizveriet durtiņas. Ja krāsns ir aprīkota ar kurtuves aizbīdni, iekuršanas laikā atstājiet to atvērtu aptuveni 5-10 minūtes. Jūs varat atvērt kurtuves aizbīdni, arī pievienojot malku, bet jums to vajadzētu nekavējoties aizvērt, kad visa malka ir pievienota. Ilgāka kurtuves aizbīdņa atrašanās atvērtā pozīcijā var ievērojami paaugstināt temperatūru dūmvadā. Pārkarsēšana var bojāt dūmvadu vai pat izraisīt ugunsgrēku.

MALKAS PIEMEŠANA

Pievienojiet malku tikai tad, kad iepriekšējā deva ir sadegusi gandrīz līdz oglēm un ir redzamas tikai nelielas, taču noteiktas liesmas. Izvairieties no kurtuves piepildīšanas virs augstuma atzīmes, ko norāda gaisa spraugas kurtuves paneļos (7. Attēls lietošanas instrukcijā). Normālai kurināšanai ieteicamas 1-2 papildu devas. Gan kurtuves, gan pelnu tvertnes durtiņām lietošanas laikā ir jābūt aizvērtām. Vienīgie izņēmumi ir šajā rokasgrāmatā norādītie: aizdedzināšanas laikā, vai pievienojot malku vai dedzināšanas ogles.

KURINĀŠANAS PĀRTRAUKŠANA

Kad pēdējā deva ir sadegusi līdz oglēm, uzstādiet kurtuves aizbīdņa kontroli uz režģa pozīcijā „apkope” un pārvietojiet gaisa kontroles sviru uz kurtuves durtiņām pozīcijā „aizvērts”. Lietojiet atbilstošu rīku, lai pārvietotu ogles no kurtuves stūriem slānī virs režģa, lai tās efektīvi sadegtu (8. Attēls lietošanas instrukcijā). Pāris reizes parušiniet ogles, kamēr tās ir pilnībā sadegušas. Tad uzstādiet gaisa kontroles sviru uz pelnu tvertnes pozīcijā „aizvērts”. Jūs varat arī pārvietot kurtuves aizbīdņa kontroli uz režģa atpakaļ pozīcijā „degšana”. Beidzot aizveriet dūmvada aizbīdni.

Atcerieties! Tvana gāze jeb Oglekļa monoksīds ir gāze bez smaržas, bez garšas un bez krāsas, tādēļ esiet piesardzīgi.

Kurināšanas laikā un ilgu laiku pēc tam krāsns virsmas un iekšējās daļas var būt ļoti karstas. Krāsns virsmas ir viskarstākās aptuveni divas līdz trīs stundas pēc tam, kad kurināšanas ir beigusies. Jūsu drošības labad, un lai izvairītos no pārkarsēšanas, ievērojiet šīs rokasgrāmatas instrukcijas.

Nekad neglabājiet neko, kas izgatavots no viegli uzliesmojošiem materiāliem, uz krāsns vai tās tuvumā vai uz tās apdares un plauktiem.

Kombinētā krāsns ar cepeškrāsni tiek kurināta tāpat kā standarta krāsns. Kuriniet cepeškrāsni dienu pirms cepšanas, lai tā vēl joprojām būtu nedaudz silta, kad jūs to kurināsiet cepšanas dienā. Tad jūsu cepeškrāsns uzsils vienmērīgāk, nodrošinot labākus cepšanas rezultātus. Pirms kurināšanas atveriet dūmvada aizbīdni un uzstādiet gaisa kontroles sviru uz cepeškrāsns durtiņām pozīcijā „atvērts”. Ievietojiet kurināmo gareniski kurtuvē un lietojiet iekuru, lai iedegtu uguni. Malkas pagales var būt tik garas, cik var ievietot kurtuvē. Maksimālie apjomi ir tādi paši kā standarta krāsnij.

Kad esat pabeiguši kurināšanu, iestumiet kvēlojošās ogles kurtuvē caur ogļu spraugu kamīna otrajā pusē. Lietojiet krāsns kruķi, kas īpaši paredzēts šim mērķim. Pirms cepšanas notīriet no režģa visus pelnus. Uzstādiet gaisa kontroles sviru uz cepeškrāsns durtiņām pozīcijā „aizvērts” un gaisa kontroles sviru uz pelnu tvertnes durtiņām pozīcijā „atvērts”. Kad ogles ir pilnībā sadegušas, varat aizvērt dūmvada aizbīdni un uzstādīt gaisa kontroles sviru uz pelnu tvertnes durtiņām pozīcijā „aizvērts”.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pirms katras kurināšanas reizes vienmēr notīriet visu pelnus no režģa. Pārliecinieties, vai pelnu tvertne nav pilna, un iztukšojiet to, ja nepieciešams. Iztukšojot pelnu tvertni, vajadzētu iztīrīt arī visus nobirušos pelnus no tvertnes pamatnes. Ja jūs lietojat putekļusūcēju, jums vajadzētu iegādāties īpašu papildinājumu pelnu uzsūkšanai. Jūsu drošības labad veiciet apkopi tikai tad, kad krāsns un pelni ir pilnībā atdzisuši.

TĪRĪŠANA

Krāsns ir regulāri jātīra – vismaz reizi gadā. Vienmēr stingri jāievēro valsts, reģiona un lokālie noteikumi par kamīnu tīrīšanu. Uzmanīgi atveriet velkmes atveres, lai nesabojātu blīves. Pēc iztīrīšanas pārliecinieties, ka velkmes atveres ir kārtīgi aizvērtas un pelnu tvertne ir pareizi ievietota atpakaļ. Aizveriet apkopes durtiņas.

ZIEPJAKMENS VIRSMU TĪRĪŠANA

Tīriet krasni tikai tad, kad tas ir atdzisis. Veicot regulāro tīrīšanu, notīriet krāsns virsmu ar remdenu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli. Traipus var ieziest ar trauku mazgājamo līdzekli. Ļaujiet šķidrumam kādu brīdi iedarboties, tad noskalojiet un uzmanīgi noslaukiet virsmu ar mīkstu audumu. Grūti notīrāmus taukainus traipus var notīrīt ar ziepjakmens tīrītāju, kas iekļauts krāsns komplektā. Ievērojiet instrukciju uz iepakojuma. Pat visgrūtāk notīrāmos traipus – un arī nelielus skrāpējumus – iespējams likvidēt ar smilšpapīra sūklīti, kas iekļauts krāsns komplektā. Slīpējot ziepjakmens virsmu, esiet uzmanīgi. Noslīpējiet visu akmeni, lai neatstātu uzkrītošu robežu ap vietu, kuru esat slīpējuši. Pēc slīpēšanas notīriet virsmu ar remdenu ūdeni un rūpīgi noslaukiet.

DURTIŅU STIKLA UN RĀMJU TĪRĪŠANA

„Tulikivi” krāšņu durvis ir izstrādātas tā, lai gaisa plūsma nodrošinātu stikla tīrību no iekšpuses. Ja stikls pārklājas ar sodrējiem, tas būtu jānotīra, tiklīdz krāsns ir atdzisusi. Pelni ir ekoloģisks tīrīšanas līdzeklis, kas vienmēr ir pieejams. Lietojiet samitrinātu papīra dvieli, lai paņemtu nedaudz pelnu no pelnu tvertnes, un viegli paberzējiet stikla laukumu, kas noklājies sodrējiem. Notīriet stiklu ar mitru papīra dvieli un tad rūpīgi noslaukiet stiklu (9. Attēls lietošanas instrukcijā). Durtiņu rāmju tīrīšanai var izmantot ziepjakmens tīrītāju, kas iekļauts krāsns komplektā. Nekad nelietojiet tīrīšanas līdzekļus uz šķīdinātāja bāzes.